Czy przyznać świadczenie rodzicielskie osobie, która oświadczyła, że pobierała zasiłek macierzyński z Wielkiej Brytanii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie w dniu 05.02.2020 r. na dziecko ur. w dniu 12.06.2019 r., tutejszy Organ biorąc pod uwagę art. 17c ust. 1 pkt 1, ust. 9 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych odmówił przyznania świadczenia – Pani oświadczyła, że pobierała zasiłek macierzyński z Wielkiej Brytanii do 10.01.2020 r.

W dalszym postępowaniu po odwołaniu się od decyzji strony sprawa trafiła do SKO, które orzekło utrzymać w mocy decyzję I instancji. Pani złożyła skargę do WSA, który uchylił decyzję jako podstawę odmowy uznano, że nie dochodzi do kumulacji świadczeń z zagranicy i z Polski.

Tutejszy Ośrodek opierał się na opinii prawnej z LEX, która wyraźnie stwierdza, że jeżeli osoba pobrała zasiłek macierzyński, w tym przypadku na podstawie ustawodawstwa Wielkiej Brytanii o tym samym charakterze, to nie przysługuje świadczenie rodzicielskie.

W dniu 12.03.2021 r. wpłynęła do tutejszego Ośrodka decyzja z SKO, która orzeka uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Jakie dalsze postępowanie w sprawie powinien podjąć tutejszy Ośrodek i jaką podać podstawę prawną?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access