Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 specustawy COVID-19, gdy strona po raz pierwszy... - OpenLEX

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 specustawy COVID-19, gdy strona po raz pierwszy składa wniosek, a orzeczenie wygasło w grudniu zeszłego roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba po raz pierwszy w kwietniu 2021 r. składa wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Orzeczenie wygasło w grudniu 2020 r.

Czy organ powinien przyznać świadczenie pielęgnacyjne na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?