Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą kwoty zasiłku pielęgnacyjnego należało zmienić decyzje przyznające ww. zasiłki. Przy zmianach decyzji, wydanych w roku 2005 na stałe, w kilku przypadkach okazało się, że zasiłki pielęgnacyjne poprzyznawane zostały opiekunom dorosłych już wtedy dzieci lub małżonkowi na drugiego z małżonków.

W aktach brak dokumentów o kurateli lub opiekunie wyznaczonym przez sąd dla ww. osób.

Jak postąpić w opisanych przypadkach?

Czy dokonać zmian decyzji wydanych w 2005 r. w części dotyczącej wysokości przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego?

Czy wyjaśnić sprawy i pouchylać decyzje w przypadkach braku opiekunów wyznaczonych sądownie?

Jak natomiast postępować w przypadkach wydania orzeczenia dzieciom powyżej 16 roku życia na stałe?

Czy przyznawać rodzicom zasiłek pielęgnacyjny na stałe, czy tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, aby po tej dacie samo ubiegało się o omawiany zasiłek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?