Czy przyznać prawo do zasiłku okresowego dla poszukującego pracy, czy odmówić świadczenia? - OpenLEX

Czy przyznać prawo do zasiłku okresowego dla poszukującego pracy, czy odmówić świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina 5-osobowa. 3 osoby dorosłe. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, dwoje z nich pozbawiono statusu osoby bezrobotnej z uwagi na niepodjęcie proponowanej pracy. Troje z tych osób rejestruje się, pozostaje jako osoba poszukująca pracy.

Czy przyznać prawo do zasiłku okresowego dla poszukującego pracy, czy odmówić świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX