Czy przyznać dodatek elektryczny, jeśli faktury są wystawiane na córkę, zamieszkałą w innej gminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca składa wniosek o dodatek elektryczny.

Do wniosku dołącza fakturę za zużycie energii w 2021 r. (pow. 5000 kWh). Z weryfikacji wniosku wynika, że nabywcą energii jest córka (mieszka w innej gminie).

Wnioskodawca na fakturze jest wykazany w adresie do korespondencji. Miejsce poboru energii jest zgodne z danymi adresowymi wnioskodawcy. Dodatkowo dołączona jest umowa użyczenia z dnia 15.01.2003, gdzie córka użycza matce lokal mieszkalny, którego dotyczy wniosek. Dnia 21.03.2023 wnioskodawca zawarł umowę z zakładem energetycznym i jest wykazany jako odbiorca końcowy. Termin składania wniosków o dodatek elektryczny minął 01.02.2023 r.

Czy można przyznać dodatek elektryczny, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX