Czy przyznać dodatek dla gospodarstw domowych, gdy wnioskodawczyni zawiesza odbiór odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w miesiącu wrześniu 2022 r.

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi widnieje, iż Pani w okresie od 1 listopada do 30 maja każdego roku zawiesza odbiór odpadów.

Czy przyznać dodatek dla gospodarstw domowych, gdy wnioskodawczyni zawiesza odbiór odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX