Czy przyznać czy odmówić zasiłku celowego na zakup węgla osobie, która otrzymała dodatek węglowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani otrzymała dodatek węglowy, który został jej wypłacony, ale mimo to wnioskuje o zasiłek celowy na zakup węgla. Pani mieści się w kryterium dochodowym.

Czy przyznać czy odmówić zasiłku celowego na zakup węgla osobie, która otrzymała dodatek węglowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX