Czy przywrócić termin stronie, czy też sprawy o dodatek węglowy należy rozpoznać w inny sposób? - OpenLEX

Czy przywrócić termin stronie, czy też sprawy o dodatek węglowy należy rozpoznać w inny sposób?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 27 grudnia 2022 r. do tutejszego organu wpłynęły dwa pisma od tej samej osoby.

Pierwsze w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o dodatek węglowy, drugie wniosek o wypłatę dodatku węglowego (nie na obowiązującym druku).

Czy przywrócić termin stronie, czy też sprawy o dodatek węglowy należy rozpoznać w inny sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX