Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

W dniu 31.08.2017 r. panna samotnie wychowująca dziecko złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na to dziecko. W dniu 17.10.2017 r. została zobowiązana do dostarczenia tytułu wykonawczego w terminie 3 miesięcy. Termin uzupełnienia upłynął w dniu 17.01.2018 r. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia pismem z dnia 05.02.2018 r. W dniu 29.03.2018 r. złożyła ponownie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na to dziecko. Do wniosku dołączyła postanowienie Sądu o zabezpieczeniu powództwa w ten sposób, że ojciec dziecka został zobowiązany do płacenia alimentów na to dziecko od dnia 01.11.2017 r. W aktach sprawy znajduje się informacja, że wnioskodawczyni w dniu 15.11.2017 r. złożyła w Sądzie wniosek o zasądzenie alimentów oraz o zabezpieczenie powództwa. Świadczeniobiorczyni zwraca się z prośbą o przywrócenie terminu uzupełnienia dokumentów pierwszego wniosku, uzasadniając, że nie dostarczyła wymaganego dokumentu z powodu oczekiwania na rozstrzygnięcie Sądu.

Jak należy rozstrzygnąć sprawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?