Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r.

PYTANIE

Firma X usługowa wytworzyła odpad 15 02 03 w Finlandii i przywiozła go do Polski na podstawie dokumentu - zał. VII. Na miejscu w Polsce firma X posiada plac magazynowy, na którym zbiera odpady z działalności usługowej - posiada zezwolenie. Odpad 15 02 03 był tam czasowo magazynowany. Firma X następnie przekazała odpad przywieziony z zagranicy do Belgii do odzysku również na zał. VII. Cały cykl od momentu przywozu z zagranicy (gdzie został wytworzony odpad) do momentu przekazania do odzysku w Belgii zamknął się w jednym roku.

Czy odpady wytworzone za granicą przez firmę usługową mogą zostać przywiezione na podstawie zał. VII do Polski, gdzie firma posiada miejsce magazynowania odpadów, na które posiada zezwolenie na zbieranie?

Jak należy uzupełnić KEO?

Czy Przywóz i Wywóz odpadu o kodzie 15 02 03 może nadal się odbywać na podstawie zał. VII?

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Jak należałoby uzupełnić KEO, jeśli Firma X pojechałaby za granicę tylko po odbiór odpadów, czasowo magazynowała odpad w Polsce w siedzibie i przekazała w ciągu roku do odzysku za granicę?

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Firma X jest organizatorem przywozu i wywozu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?