Czy przyszły dyrektor przedszkola może wziąć udział w posiedzeniu rady pedagogicznej oraz czy organ prowadzący przedszkole może... - OpenLEX

Czy przyszły dyrektor przedszkola może wziąć udział w posiedzeniu rady pedagogicznej oraz czy organ prowadzący przedszkole może udostępnić przyszłemu dyrektorowi arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminnym przedszkolu z dniem 1 września br. nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora. Dyrektorem zostanie osoba, która na dzień dzisiejszy nie jest pracownikiem tego przedszkola.

Czy przyszły dyrektor może wziąć udział w posiedzeniu rady pedagogicznej, które odbędzie się w sierpniu oraz czy organ prowadzący przedszkole może udostępnić przyszłemu dyrektorowi arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX