Nowość Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny za miesiąc maj, gdy wydano orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała przyznany zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność powstała w trakcie trwania nauki.

Orzeczenie było ważne do 2023-01-31, w związku z czym, zgodnie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużono okres przysługiwania zasiłku pielęgnacyjnego.

Strona złożyła wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, po wydaniu którego wniosła odwołanie. Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim w dniu 2023-05-09.

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny za miesiąc maj 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX