Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w poniższym przypadku przysługuje wnioskodawcy prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko?

W dniu 12.08.2019 r. Pan X (kawaler) złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz syna na okres świadczeniowy 2019/2021.

W aktach sprawy znajduje się protokół Sądu Rejonowego w sprawie ugody zawartej pomiędzy rodzicami dziecka, na podstawie której Pan X zobowiązuje się płacić alimenty na rzecz małoletniego syna. Kolejno Strona dostarczyła do tutejszego Organu porozumienie zawarte 12.10.2017 r. z matką dziecka, gdzie Strony oświadczają, iż uległo zmianie miejsce pobytu małoletniego z miejsca zamieszkania matki na miejsce zamieszkania ojca dziecka oraz dokonano zamiany świadczeń pieniężnych na świadczenie w naturze obejmujące dostarczenie synowi wszelkich przedmiotów materialnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowych warunków życia i rozwoju. Powyższe porozumienie jest podpisane przez ojca i matkę dziecka (nie jest zatwierdzone przez Sąd).

Czy w powyższym przypadku przysługuje ojcu dziecka świadczenie 500+?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację