Czy przysługuje świadczenie wychowawcze babci z tytułu sprawowania pieczy nad wnuczką? - OpenLEX

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze babci z tytułu sprawowania pieczy nad wnuczką?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 20-09-2019 r. wnioskodawczyni (babcia) złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na wnuczkę, dołączając do wniosku postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 21-09-2016 r., w którym Sąd ustanowił pieczę nad małoletnią (wnuczką) dziadkom oraz jej miejsce zamieszkania przy dziadkach.

Ograniczył władzę rodzicielską matce. W postanowieniu Sąd postanowił "ograniczyć matce władze rodzicielską nad małoletnią córką przez ustanowienie pieczy nad małoletnią w osobach dziadków macierzystych (…)".

Czy w tym przypadku przysługuje świadczenie wychowawcze?

Czy jesteśmy właściwym organem do wydania informacji/decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX