Czy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia podmiotowi zarządzającemu portem nieruchomości położonych w granicach portu? - OpenLEX

Czy przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia podmiotowi zarządzającemu portem nieruchomości położonych w granicach portu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933) - dalej u.p.p.m. przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia podmiotowi zarządzającemu portem nieruchomości położonych w granicach portu w przypadku przekształcenia działalności prowadzonej przez osobę fizyczną (użytkownika wieczystego) w spółkę z o.o. lub inną formę działalności, jak również w przypadku przekazania nieruchomości następcom prawnym w działalności, to jest zstępnym w tym w formie darowizny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX