Czy przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego, gdy osoba ubiegająca się o to świadczenie prowadzi działalność gospodarczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w ZUS?

Osoba otrzymała z ZUS decyzję odmowną dotyczącą przyznania zasiłku macierzyńskiego. W uzasadnienia decyzji napisano "z posiadanej dokumentacji wynika, że nie podlega pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 01-06-2020 r.

W związku z Pani wnioskiem podjęto decyzję o niewyrażeniu zgody na opłacanie po terminie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego za czerwiec. Niezdolność do pracy była w okresie od 01-06-2020 r. do 21-06-2020 r. w okresie, kiedy nie podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu. Urodziła Pani dziecko 22-06-2020 r., czyli w okresie, kiedy nie podlegała Pani ubezpieczeniu chorobowemu."

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX