Czy przysługuje ojcu dziecka prawo do zasiłku pielęgnacyjnego? - OpenLEX

Czy przysługuje ojcu dziecka prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem, czy w poniższym przypadku przysługuje ojcu dziecka prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Pan X złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko - syna Y.

Do wniosku dołączył stosowne orzeczenie o niepełnosprawności oraz postanowienie Sądu Rejonowego, gdzie Sąd postanawia na czas trwania postępowania o zmianę wyroku rozwodowego powierzyć Panu sprawowanie bieżącej pieczy nad małoletnim dzieckiem i ustalić miejsce zamieszkania w miejscu zamieszkania ojca oraz wszcząć postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej matki dziecka - postanowienie nie jest prawomocne.

Uprzednio wyrokiem Sądu z dnia 3 marca 2015 r. sąd przyznał prawo do wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem matce.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX