Czy przysługuje dodatek elektryczny wnioskodawcy na budynek B ogrzewany pompą ciepła?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca jest właścicielem dwóch budynków mieszkalnych A i B. Na budynek A złożyli wniosek o dodatek węglowy rodzice i go otrzymali. Wnioskodawca składa wniosek o dodatek elektryczny na budynek B.

Do centralnej ewidencji emisyjności są zgłoszone dwa budynki, A na ogrzewanie węglowe, budynek B pompa ciepła. Licznik energii elektrycznej jest w budynku A. Budynek B nie ma swojego licznika. Licznik jest wspólny na dwa budynki A i B. Na fakturze jest imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres budynku A.

Czy przysługuje dodatek elektryczny wnioskodawcy na budynek B ogrzewany pompą ciepła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX