Czy przynależność do grupy kapitałowej z podwykonawcą wykonawcy składającego ofertę, jest zgodna z p.z.p.? - OpenLEX

Czy przynależność do grupy kapitałowej z podwykonawcą wykonawcy składającego ofertę, jest zgodna z p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2016 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie unijne na wykonywanie usługi sprzątania obiektów. Jedna z ofert została złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (firma X). Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem z zakresu wykonywania usługi sprzątania obiektów z okresu ostatnich 3 lat na odpowiednią kwotę. Wykonawca (firma X) nie wykazała swojego doświadczenia lecz innej firmy Y, która jak wynika z zaświadczenia o wykonaniu usługi - świadczyła usługę sprzątania dla wykonawcy firmy X, który złożył ofertę. Jednocześnie wykonawca firma X załączyła do oferty zobowiązanie firmy Y, że będzie podwykonawcą części zamówienia. Jak wynika z treści oferty firma X była zamawiającą usługę sprzątania i zleciła to firmie Y i w tym postępowaniu wykazuje doświadczenie firmy Y na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W oświadczeniu o przynależności do grupy kapitałowej firma X wykazała, że należy do tej samej grupy kapitałowej firma Y.

Czy zgodnie z art. 26 ust. 2b p.z.p. zamawiający może uznać przedstawienie doświadczenia jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX