Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zamierza zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie zakładu zakwalifikowanego do tzw. II grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zakład powinien zostać przyłączony do sieci wodociągowej, która zlokalizowana jest w odległości ok. 150 m od terenu inwestycji.

Czy działkę/działki (drogową oraz działki prywatne – zależnie od przyjętego rozwiązania), przez które mają być poprowadzone rury wodociągowe, łączące teren inwestycji z istniejącą siecią wodociągową, powinny być uwzględnione we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej? Jeżeli tak, to czy działkę/działki, przez które będzie przebiegał rurociąg należy traktować jako teren realizacji przedsięwzięcia, czy obszar oddziaływania? Czy opisane przyłączenie będzie objęte wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla całego zakładu, czy też zrealizowane na podstawie osobnego zgłoszenia? Czy, jeżeli przyłącze zostanie zrealizowane na podstawie zgłoszenia, to nie ma konieczności uwzględniania go we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?