Czy przyjęcie w wewnętrznych regulacjach wcześniejszego terminu wypłaty świadczenia urlopowego niż maksymalny termin ustawowy wiąże pracodawcę jako źródło prawa pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Analiza art. 53 ust 1a ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela. Z powołanego artykułu wynika obowiązek wypłaty nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Opis sytuacji: W szkole - samorządowej jednostce budżetowej obowiązuje regulamin ZFŚS z którego wynika, że w/w świadczeni urlopowe nauczycieli wypłacane jest do końca lipca każdego roku. Zwyczajowo dotychczas świadczenie to, wypłacane nawet było z końcem czerwca bądź początkiem lipca. Jako księgowa uważam, że w celu uniknięcia nadpłat świadczenie to powinno zostać wypłacane dnia 31 sierpnia (a w tym roku szkolnym 30.08.2024 ponieważ 31 to sobota).

Czy regulamin ZFŚS może ingerować w ustawę i zmieniać (w tym przypadku skrócić) termin wypłaty w/w świadczenia?

Po uzgodnieniach z dyrektorem, mam przygotowaną zmianę regulaminu ZFŚS polegającą na wykreśleniu tego terminu 31.07 - czy związki zawodowe mogą oponować tą zmianę i narzucać wypłatę tego świadczenia do 31.07?

Czy w przypadku pozostającego zapisu w regulaminie (wypłaty do 31.07) i dokonania wypłaty świadczenia urlopowego zgodnie z ustawą 30.08.2024 - naruszę przepisy prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX