Czy przyjęcie przez spółkę nadpłaconego podatku jej prezesa, a następnie jego zwrot prezesowi, wpływa na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezes spółki z o.o. będący nierezydentem w Polsce złożył swoje zeznanie roczne za 2017 r. do polskiego urzędu skarbowego. Z zeznania rocznego wynikała nadpłata podatku, która miała zostać zwrócona na prywatny, zagraniczny, zgłoszony w urzędzie rachunek bankowy prezesa. Przez pomyłkę urzędnik zajmujący się sprawą zwrotu podatku dokonał zwrotu przekazem pocztowym na adres korespondencyjny prezesa, czyli adres spółki z o.o. Prezesa nie było w tym momencie w kraju, stąd dyrektor zakładu podjął decyzję, że spółka odbierze gotówkę, co będzie miało odzwierciedlenie w raporcie kasowym, a następnie przeliczy po średnim kursie NBP kwotę zwrotu i przekaże na rachunek prywatny prezesa kwotę w euro.

Czy takie postępowanie będzie powodowało jakieś konsekwencje w kontekście podatku dochodowego spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX