Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2017 r. zawarła umowę z inwestorami (osoby fizyczne), że wybudują sieć kanalizacyjną, która następnie przekażą spółce. W 2020 roku została zawarta umowa przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji i na własność bez dodatkowych opłat (nieodpłatnie) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Spółka w ramach zawartej w 2017 r. umowy poniosła koszty związane z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim.

Czy ww. transakcja opodatkowania jest VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?