Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna zatrudnia na podstawie umów o pracę przedstawicieli handlowych oraz kadrę dyrektorską, których miejscem świadczenia pracy wskazanym w umowie jest obszar działania firmy lub obszar kilku województw. Czas pracy dla wskazanych pracowników określony jest wymiarem zadań. Należyte wykonywanie obowiązków służbowych wymaga licznych przejazdów, wyjazdów oraz dojazdów, a także bezpośrednio z tym związanych częstych noclegów. Pracownicy jeżdżą na spotkana z klientami oraz na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Pracownicy ponoszą również koszty opłat autostradowych, parkingowych oraz gastronomiczne. Wydatki te pokrywa spółka oraz zalicza je do kosztów podatkowych. Spółka nie traktuje opisanych powyżej zdarzeń jako podróży służbowej w rozumieniu k.p. i nie wypłaca pracownikom diet, jak również żadnych innych należności przysługujących pracownikowi z tego tytułu.

Czy spółka postąpi prawidłowo uznając, iż przyjazd do siedziby spółki pracownika, którego miejscem pracy jest inne województwo, potraktuje jako podróż służbową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?