Czy przyjąć, że większość zasięgu oddziaływania zamierzenia oraz większość wylotów odprowadzających wody opadowo-roztopowe jest... - OpenLEX

Czy przyjąć, że większość zasięgu oddziaływania zamierzenia oraz większość wylotów odprowadzających wody opadowo-roztopowe jest na terenie Zarządu Zlewni A?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Zarządu Zlewni A wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenów utwardzonych w obrębie drogi do wód (poprzez wyloty W1 i W2) i do ziemi za pośrednictwem rowów przydrożnych (wyloty W3, W4, W5). Każdy z wylotów odwadnia odrębną zlewnię. W przypadku odprowadzania wód opadowo-roztopowych do rowów przydrożnych – dwa z trzech wylotów i zasięg oddziaływania związany z odprowadzaniem wód opadowych do odbiorników znajduje się w całości na obszarze Zarządu Zlewni B.

Czy właściwym będzie zastosowanie art. 66 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. – tj. rozpatrzenie wniosku w zakresie odprowadzania wód za pośrednictwem wylotu W1, W2 i W3 przez Zarząd Zlewni A równocześnie zawiadamiając wnioskodawcę, że w części dotyczącej odprowadzania wód wylotami W4 i W5 powinien złożyć odrębne podanie do Zarządu Zlewni B?

Czy należy przyjąć, że większość terenu – zasięgu oddziaływania zamierzenia oraz większość wylotów odprowadzających wody opadowo-roztopowe jest na terenie Zarządu Zlewni A, do którego wniesiono podanie i powinien rozstrzygnąć sprawę w całości, zgodnie z art. 21 § 1 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?