Czy przygotowywanie mieszaniny niebezpiecznej na użytek własny wymaga od pracodawcy sporządzania karty charakterystyki? - OpenLEX

Czy przygotowywanie mieszaniny niebezpiecznej na użytek własny wymaga od pracodawcy sporządzania karty charakterystyki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca, prowadzi laboratorium analityczne badając produkowane przez siebie produkty spożywcze. Wykonuje różne analizy i przy ich wykonywaniu korzysta z różnych mieszanin. Mieszaniny są przygotowywane przez niego zgodnie z przyjętymi metodykami. Mieszaniny przygotowywane są z substancji jednorodnych do których pracodawca posiada karty charakterystyki. Powstała mieszanina jest wykorzystywany tylko wewnętrznie, na potrzeby wspomnianych analiz.

Czy w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przygotować kartę charakterystyki takiej nowej substancji, czy też korzystanie z kart charakterystyki substancji składowych, udostępnienie i zapoznania z nimi pracowników używających tych substancji będzie wystarczające?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX