Czy przygotowanie projektu programu ochrony nad zabytkami na terenie gminy wymaga udziału społeczeństwa na podstawie ustawy o... - OpenLEX

Czy przygotowanie projektu programu ochrony nad zabytkami na terenie gminy wymaga udziału społeczeństwa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy projekt programu ochrony nad zabytkami na terenie gminy sporządzany na podstawie art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dalej u.o.z.o.z. - wymaga udziału społeczeństwa i podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX