Czy przychody za pracę w Norwegii powinny być wykazywane w PIT-11?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność w Polsce, zatrudnia pracowników na umowę zlecenie, praca zlecana jest także na terenie Norwegii. Zleceniobiorcy podlegają pod ubezpieczenie w Polsce, a na czas oddelegowania zgłaszani są do A-1. Aneks za zlecenie na czas oddelegowania zawiera stawki w walucie norweskiej. Spółka wypłaca rachunki za pracę w Norwegii w PLN, uwzględniając kurs poprzedzający dzień wypłaty rachunku. W takcie kontroli urzędu podatkowego w Norwegii nakazano by podatek od wynagrodzenia zatrudnionych tam osób na umowę zlecenie został odprowadzony do urzędu norweskiego.

Czy spółka powinna wystawić PIT-11 za pracę w Norwegii?

Zleceniobiorcy otrzymują informację o przekazanym podatku w Norwegii na swoich indywidualnych kontach podatkowych. Znajdują się tam również informacje o uzyskanym dochodzie wyliczonym w NOK (waluta norweska).

Czy też błędne jest wystawienie PIT-11 przez spółkę, informując zleceniobiorców, że należność z tytułu umowy zlecenie jest opodatkowana w Norwegii na podstawie Konwencji podpisanej między Polską a Norwegia i należy zastosować przy rozliczeniu metodę proporcjonalnego odliczenia?

Wystawiając PIT-11 dla oddelegowanych pracowników wykazano: należności z tytułu umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rubrykę z wartością podatku pozostawiono "pustą".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX