Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenie (zawartej do końca 2007 r.) podlega z tytułu tej umowy ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz potrącany jest podatek. Osiąga w innym zakładzie pracy z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie. W maju rozpoczął działalność gospodarczą, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot wykonywanej umowy zlecenie. Jakie są skutki dla zleceniodawcy (w kwestii rozliczania umowy) rozpoczęcia działalności przez zleceniobiorcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację