Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka X w 2013 r. zawarła kontrakty menedżerskie z osobami fizycznymi, których przedmiotem jest zarządzanie poszczególnymi jednostkami terenowymi (Oddziałami).Zarządcy zawarli kontrakty w ramach działalności gospodarczych w formie jednoosobowych firm. Przedmiot zlecenia szczegółowo sprecyzowany jako prowadzenie: interesów Spółki w zakresie dokonywania czynności nabywania złomu metali, czynności magazynowania złomu oraz jego dystrybucji, oddziału, działalności produkcyjnej, handlowej, finansowo-księgowej w zakresie powierzonego Oddziału, usługowej, marketingowej, inwestycyjnej, w zakresie zarządzania personelem (polityki kadrowej).Zakres świadczonych usług jest więc bardzo szeroki i obejmuje kierowanie całokształtem działalności wyodrębnionego wewnętrznie Oddziału. Głównym elementem usługi jest kierowanie działalnością handlową w celu maksymalizacji zysku. Kontrakt ten nie zawiera żadnych postanowień co do odpowiedzialności Zlecającego lub Zarządcy wobec osób trzecich, a jedynie odesłanie do przepisów k.c., które normują to zagadnienie. Normuje za to restrykcyjnie odpowiedzialność Zarządcy wobec Zlecającego za wszelkie szkody, które wynikną na skutek jego działań. Dodatkowo (poza prowadzeniem spraw Oddziału w ramach kontraktu) niektórzy Zarządcy świadczą na rzecz Spółki usługi pośrednictwa handlowego w transakcjach tranzytowych dostaw towarów do klientów Spółki. Transakcje te realizowane są bez udziału magazynów Spółki (Oddziału), poprzez bezpośrednie wysyłki towarów przez dostawców do klientów docelowych. Zarządcy działając w imieniu i na rzecz Spółki prowadzą obsługę handlową oraz pośredniczą w zawieraniu tych transakcji. Usługi te świadczą na podstawie umowy o pośrednictwo handlowe zawartej również w ramach działalności gospodarczej.

Czy do ww. kontraktów należy stosować przepis art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f.?

Czy Spółka powinna być płatnikiem podatku dochodowego tylko w zakresie przychodów z kontraktu, czy również od przychodów z umowy pośrednictwa?

Jak traktować umowę zawartą z kierownikiem robót, zarządzającym realizacją określonej inwestycji, a nie oddziału?

Czy jako umowę pośrednictwa, czy też jako umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?