Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką badawczo-rozwojową. W bieżącym roku otrzymaliśmy środki z UE na realizację projektu. Środki przekazywane są w formie zwrotu poniesionych wydatków. W ramach realizacji projektu ponoszone są różnego rodzaju koszty, jak również wydatki na zakup środków trwałych przewidzianych w projekcie. Środki finansowe w momencie wpływu ujmowane są na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów. W polityce rachunkowości instytutu mamy zapis, że przychody z tytułu projektów UE w zależności od wartości projektu (istotność wartości w działalności jednostki) ujmuje się jako przychody z działalności operacyjnej, bądź jako pozostałe przychody operacyjne. Wartość realizowanego projektu jest dość znacząca, wiec podjęto decyzję o ewidencji przychodów jako przychody z działalności operacyjnej. W trakcie trwania projektu dotacja jest przeksięgowywana z konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów na przychody z działalności operacyjnej do wysokości poniesionych kosztów. Wątpliwość budzi jednak ujęcie na koncie przychodów operacyjnych części przychodów dotyczących zakupionych środków trwałych w ramach projektu.

Czy prawidłowe będzie rozwiązanie, że przychody z tytułu zakupionych środków trwałych będą ujmowane równolegle z ich umorzeniem na pozostałe przychody operacyjne natomiast pozostała część przychodów dotyczących pozostałych kosztów projektu będzie ewidencjonowana tak jak do tej pory w przychody operacyjne jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację