Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica w dniu 7 lipca 2016 r. zakończyła korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem (tj. "podstawowego" i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego). Następnie w okresie od 8 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym (zaległym i bieżącym). Faktycznie do pracy powróciła dopiero 29 sierpnia 2016 r. W dniu 1 września nawiązała także umowę zlecenia ze swoim pracodawcą.

Czy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, również z tytułu umowy zlecenia na mocy art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?