Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna jest właścicielem gospodarstwa rolnego, którego część stanowi wyrobisko po kopalni piachu. Powyższe wyrobisko objęte jest procesem odzysku polegającym na unieszkodliwianiu łupka przywęglowego poprzez jego bezpośrednie nawiezienie z kopalni, następnie zagęszczenie, a po 2-, bądź 3-letnim okresie wietrzenia zostaną podjęte działania agrotechniczne mające na celu odbudowę warstwy glebowej. Na powyższe działania pozytywne postanowienie wydał Wójt Gminy. Właściciel gospodarstwa rolnego, na terenie którego znajduje się objęte procesem rekultywacji wyrobisko, zawarł z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem łupka umowę, na podstawie której otrzymuje 0,50 zł za każdą nawiezioną tonę łupka.

Czy otrzymywanie powyższych kwot rodzi skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak - w jaki sposób należy je opodatkować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację