Czy przychody uzyskiwane przez podatnika z działalności sklasyfikowanej w PKWiU 72.19 na rzecz podmiotu litewskiego, można opodatkować ryczałtem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, planuje założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi dla podmiotu z Litwy (b2b, umowa o świadczenie usług). Litewski podmiot prowadzi badania kliniczne. W projekcie umowy, świadczone przez osobę fizyczną usługi opisane są jako "Menadżer projektu". W zakresie świadczonych usług, w umowie zawarte są następujące czynności:

- zapewnienie przeprowadzenia badania;

- przygotowanie i obsługa planu wykonalności;

- udział w procesie opracowywania projektu badania;

- planowanie i przeprowadzenie szkolenia i spotkań zespołu badawczego;

- zarządzanie negocjacjami i wykonywanie umów z badaczami;

- zarządzanie wymianą informacji i bliską współpracą z interesariuszami projektu;

- upewnianie się, że w ramach projektu spełnione są odpowiednie wskaźniki;

- zarządzanie wizytami towarzyszącymi (zapewnienie jakości, audyty, inspekcje);

- planowanie i organizowanie spotkań zewnętrznych;

- udział w procesie opracowywania projektu badania;

- dostarczanie raportów.

Czy dla świadczenia wymienionych usług, osoba fizyczna może wybrać w jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zakładając że wcześniej nie świadczyła pracy dla podmiotu - przyszłego kontrahenta z Litwy (obecnie osoba fizyczna jest na etacie w innej firmie, a umowa z podmiotem Litewskim zawarta będzie w maju 2023 r.)? Jaką stawką ryczałtu osoba fizyczna powinna opodatkować usługi jako "menadżer projektu" (PKD przyszłej działalności osoba fizyczna klasyfikuje jako 72.19.Z - tak jak inne osoby z branży, jednak nie posiada obecnie wiedzy i pewności dotyczącej właściwego PKWiU).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX