Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Spółka polska zawarła umowę z przedstawicielem - osoba fizyczną przedsiębiorcą ukraińskim na świadczenie usług w zakresie przedstawiania oferty naszych produktów klientom, badanie i analizę informacji rynkowych oraz sprzedaży, opracowywanie planów marketingowych, promowanie naszych produktów m.in. przez uczestnictwo w targach. Zadania są wykonywane na terenie Ukrainy. Przedstawiciel co miesiąc wystawia nam fakturę na stałą kwotę określoną w umowie. Otrzymaliśmy ukraiński certyfikat rezydencji przedstawiciela.

Czy usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

Czy zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania art. 7 ust.1 (zyski przedsiębiorstw). Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi) i art 21 ust.1 (inne dochody). Części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie należy rozumieć jako zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła w przypadku posiadania ukraińskiego certyfikatu rezydencji usługodawcy.

Czy oba te zapisy odnoszą się do naszej sytuacji i czy należy je rozpatrywać łącznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację