Czy przychody instytutu badawczego uzyskane z działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania? - OpenLEX

Czy przychody instytutu badawczego uzyskane z działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy instytutem badawczym o profilu medycznym. W ramach działalności statutowej uczestniczymy w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie zawieranych kontraktów z NFZ. Instytut prowadzi również wyodrębnioną działalność gospodarczą polegającą na zawieraniu umów z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na różnego rodzaju usługi medyczne (zabiegi operacyjne, porady, badania itp.) i prowadzeniu sprzedaży aparatów słuchowych dla indywidualnych odbiorców (część kosztów zakupu aparatu pokrywa NFZ w ramach zawartej z nami umowy na zaopatrywanie pacjentów w środki pomocnicze).

Czy dochód uzyskiwany z tej działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX