Czy przychodnie/poradnie lecznictwa otwartego są adresatem nowego przepisu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie prawa do leczenia bólu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zmienionej ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pojawił się zapis: Artykuł 20a:

1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Jak powinny się do tego odnieść SP ZOZ-y, tzn. przychodnie/poradnie lecznictwa otwartego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX