Czy przychód z umowy zlecenia lub o dzieło, którą pracownik zawarł z osobą trzecią, ale wykonuje na rzecz własnego pracodawcy... - OpenLEX

Czy przychód z umowy zlecenia lub o dzieło, którą pracownik zawarł z osobą trzecią, ale wykonuje na rzecz własnego pracodawcy jest wynagrodzeniem w rozumieniu u.p.p.e.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy opłacane składki ZUS (na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) przez pracodawcę za pracownika, który wykonuje pracę na jego rzecz w ramach umowy o zlecenie/ dzieło zawartej z osobą trzecią stanowią podstawę do naliczenia składki podstawowej na PPE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX