Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz działalność rolniczą, do której nie stosuje się u.p.d.o.p. Spółka uzyskuje przychody z działalności rolniczej ze sprzedaży np.: zboża, siana, kiszonki z kukurydzy. Działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. jest działalność polegająca na "wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu ...". Spółka sprzedaje siano, kiszonkę z kukurydzy innym firmom, które zajmują się działalnością rolniczą oraz kiszonkę do biogazowni rolniczych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży siana, sianokiszonki i kiszonki - jako produktu roślinnego przetworzonego - będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?