Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2006 r.

PYTANIE

1.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, żołnierze służby nadterminowej w dniach wykonywania obowiązków służbowych są uprawnieni do bezpłatnego wyżywienia wg norm przysługującym żołnierzom służby zasadniczej.

W związku z powyższym, czy wartość tego wyżywienia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy powinna być wolna od tego podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy?

Nadmienić należy, że ci żołnierze są zakwaterowani w miejscu pełnienia służby i obowiązki swoje pełnią praktycznie non stop przez całą dobę za miesięczne uposażenie 600-700 zł brutto.

2.

Czy dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, przyznane na zasadach określonych w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie... oraz innych świadczeń socjalno-bytowych, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości (art. 21 ust. 1 pkt 78a ustawy), czy do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78b ustawy)?

Uważamy, że należałoby stosować pkt 78a, gdyż wspomniane rozporządzenie wg nas jest " odrębnym przepisem wydanym przez właściwego ministra". Natomiast jednostka nadrzędna zaleca stosować pkt 78b.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?