Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) – dalej r.d.p., w części B akt osobowych powinno znaleźć się potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p.). Pracownicy nowo zatrudniani podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z "ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami" oraz innymi politykami, zasadami i instrukcjami dotyczącymi BHP obowiązującymi w zakładzie pracy (jest to jedno oświadczenie z wypunktowanymi dokumentami dotyczącymi m.in ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy, zasad ruchu wewnątrzzakładowego itd.). Oświadczenie takie znajduje się w cz. B akt osobowych wraz z instruktażem ogólnym BHP oraz instruktażem stanowiskowym.

Czy przy zmianie stanowiska/wydziału/karty ryzyka zawodowego konieczne jest każdorazowe podpisywanie i umieszczanie w części B akt osobowych nowego oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym?

Dotychczas przy zmianie karty oceny ryzyka na danym stanowisku, na jednej liście podpisywały się wszystkie osoby pracujące na danej linii/wydziale. Taka zbiorcza lista z podpisami osób zapoznanych z kartą oceny ryzyka znajduje się u przełożonego.

Czy prawidłowe jest postępowanie w taki sposób?

Czy też każdorazowo, przy zmianie stanowiska pracy/wydziału/karty oceny ryzyka takie oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym powinno zostać indywidualnie przez pracownika podpisane i umieszczone w części B akt osobowych?

Czy wystarczy to pierwsze oświadczenie składane przy przyjęciu do pracy, a przy jakiejkolwiek zmianie poprawne będzie potwierdzenie zapoznania z nowym ryzykiem na zbiorczej liście?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?