Czy przy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót należy potwierdzić posiadanie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Czy do składanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 18-miesięcznego doświadczenia w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach - art. 37c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dalej u.o.z.?

Jeżeli tak to jaką formę ma mieć ten dokument?

Czy wystarczy oświadczenie kierownika lub inspektora, czy potrzebne jest zaświadczenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX