Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółki powiązane kapitałowo (w rozumieniu art 11a ust 1 pkt 4 p.d.o.p.) zawarły umowę pożyczki w ramach uproszczenia "safe harbour" zgodnie z art. 11g p.d.o.p. Uproszczenie przygotowała i ujęła w stosowanym przez siebie wzorcu umowy pożyczki Spółka będąca Pożyczkodawcą, który następnie przedstawiła do podpisania Spółce - pożyczkobiorcy. Przy opracowaniu i wdrożeniu uzgodnienia nie brał udział Promotor ani Współpracujący.

Czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązanym do złożenia MDR-1 (kwalifikowanym korzystającym) będzie Pożyczkodawca? Czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązanym do złożenia MDR-1 (kwalifikowanym korzystającym) będzie również Pożyczkobiorca? Czy obie Spółki mają obowiązek złożenia MDR-3, czy tylko Pożyczkodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?