Czy przy zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 217 k.p.a. w zw. z art. 37a u.l. wymagane jest, aby wnioskodawca miał interes prawny, skoro przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia tego typu faktu ani stanu prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy zaświadczeniu wydawanym na podstawie art. 217 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w związku z art. 37a ustawy z 28.09.1991 r. o lasach – dalej u.l. wymagane jest, aby wnioskodawca miał interes prawny, skoro przepisy prawa nie wymagają urzędowego potwierdzenia tego typu faktu ani stanu prawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX