Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy zastosowaniu procedury z art. 24aa p.z.p. w przetargu nieograniczonym zamawiający może wykluczyć wykonawcę trzeciego w rankingu za niezłożenie na żądanie z art. 26 ust. 3 oświadczenia o grupie kapitałowej? Czy możliwość wykluczenia dotyczy tylko oferty najwyżej ocenionej po złożeniu przez tego wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?