Czy przy zastosowania przymusu bezpośredniego sumuje się krótkie okresy jego niestosowania? - OpenLEX

Czy przy zastosowania przymusu bezpośredniego sumuje się krótkie okresy jego niestosowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak liczyć czas trwania przymusu bezpośredniego, który należy wpisać w rejestrze przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego?

Wobec pacjenta zastosowano przymus bezpośredni w formie unieruchomienie pasami, od godz. 7:00 do 10:00, ale w trakcie przymusu stosowano chwilowe uwolnienia, np. od godz. 8:30 do 9:00 czy czas łączny czas zastosowania przymusu wyniesie 3 godz. czy 2,5 godz.?

Czy chwilowe uwolnienia należy traktować jako część stosowanego przymusu, czy jako przerwę w jego stosowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX