Czy przy wysyłaniu pracowników na szczepienia należy zawierać umowę powierzenia danych osobowych z placówką medyczną? - OpenLEX

Czy przy wysyłaniu pracowników na szczepienia należy zawierać umowę powierzenia danych osobowych z placówką medyczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca uznał, że w świetle obowiązujących go przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków pracy "Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki" – art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) kieruje pracowników firmy – obligatoryjnie na szczepienia wymienione w obowiązujących w firmie regulacjach prawnych.

Czy w takim razie przy przetwarzaniu danych pracowników niezbędnych do wypisania skierowania na badania a potem rozliczenia faktury z firmą medyczną za wykonane usługi można się powoływać na realizację obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (zapewnienie bezpiecznych warunków pracy) i przetwarzać dane pracowników kierowanych na szczepienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)?

Zaznaczam, że jeżeli lekarz uzna, że w konkretnym dniu pracownik nie może być zaszczepiony, to taką informację również przekazuje Pracodawcy, podając powód niewykonania usługi. Z pewnością więc mamy do czynienia z danymi dotyczącymi stanu zdrowia pracownika. Pracodawca kieruje pracownika na 3 konkretne rodzaje szczepienia, więc ma wiedzę przeciwko jakim chorobom pracownik jest zaszczepiony. Z uwagi na ochronę zdrowia pracownika, Pracodawca musi wiedzieć także ile dawek danej szczepionki podano pracownikowi. Zgoda nie wchodzi w rachubę, w sytuacji, gdy odmowa poddania się szczepieniu może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.

Czy może z uwagi na to, że Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy (a Kodeks pracy nie wskazuje konkretnych szczepień ochronnych) to w takim wypadku Pracodawcy pozostaje uzasadniony interes prawny administratora czyli lit. f, a wówczas pracownik ma prawo do sprzeciwu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?