Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali należy badać, czy powierzchnia lokali jest taka sama jak w projekcie budowlanym, będącym załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę?

Starosta udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie zaświadczeń samodzielności 47 lokali mieszkalnych. Z dołączonych do wniosku rysunków wynika, że dokonano zmian w stosunku powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych. Inwestor zakończył roboty i złożył dokumenty zakończeniowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zaświadczenie o zakończeniu robót budowlanych. Z dokumentów złożonych w PINB wynika, że inwestycję zakończono bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić organ administracji architektoniczno-budowlanej?

Czy można wydać zaświadczenia o samodzielności lokali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?