Czy przy wydawaniu posiłków profilaktycznych należy uwzględnić margines błędu, jakim obarczone jest badanie wydatku energatycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydatek energetyczny obliczony dla kobiet wyniósł 981 kcal. Wynik obarczony został 20% błędem.

Czy przy wydawaniu posiłków profilaktycznych należy uwzględnić margines błędu dla uzyskanych wyników?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access