Czy przy wydawaniu koncesji na wydobywanie piasku na terenie lasu należy zasięgać opinii dyrekcji lasów państwowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Król Lidia
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy wydawaniu koncesji na wydobywanie piasku na terenie lasu należy uzgadniać lub opiniować wydanie koncesji z Dyrekcją Lasów Państwowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX